Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Articles

KM ภาควิชาอายุรศาสตร์

imagesการจัดการความรู้ (Knowledge Vision)

KM การพัฒนานิสิตแพทย์เวชปฏิบัติ สู่การเป็น "นักสืบแห่งความเสี่ยง" ประจำปี 2564  คลิกที่นี่
KM การพัฒนาระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในกรณีของยา Metformin สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ประจำปี 2/2563 คลิกที่นี่
KM การเรียนการสอนผ่านระบบ IT แลการพัฒนาคลังข้อสอบ ประจำปี 1/2562 คลิกที่นี่
km กำหนดการโครงการพัฒนาบุคคลกรตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2/2562 คลิกที่นี่
KM การเรียนการสอนผ่านระบบ IT แลการพัฒนาคลังข้อสอบ ประจำปี 1/2561 คลิกที่นี่
KM การจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ของภาควิชาอายุรศาสตร์ ประจำปี 2560 คลิกที่นี่