*** ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้าจะไม่ได้รับ เอกสารและกระเป๋าในการร่วมงานประชุม
เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่ 1 พ.ค.-5 มิ.ย.60

หากลงทะเบียนออนไลน์ไม่ได้หรือมีปัญหาการลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนหรือติดต่อได้ที่คุณวิรังรอง ฤทธิ์มาก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ นครนายก
โทร. 037-395085 ต่อ 60400-60403


* สำหรับเจ้าหน้าที่