ประกาศเปิดรับสมัครรอบที่ 1 ประมาณ เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม และ รอบที่ 2 ประมาณ เดือนเมษายน – พฤษภาคม ของทุกปี
ผลิต อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาชีพสาขาอณูชีววิทยา ที่มีมาตรฐานระดับสากล

จำนวนผู้เข้าชม

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์
  • เกร็ดความรู้สู่ชุมชน
Written on 21/01/2558, 08:33 by adminmswu
1คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.โกสุม จันทร์ศิริ ในโอกาสได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น...
Written on 21/01/2558, 08:29 by adminmswu
2015-01-21-08-29-06คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.พัชรินทร์ แสงจารึก และ รศ.ดร.พรรณี...
Written on 31/10/2557, 02:52 by adminmswu
2014-10-31-02-52-18ภาพกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง Plagiarism ในรายวิชา สัมมนาทางอณูชีววิทยาขั้นสูง อช...
Written on 20/10/2557, 06:43 by adminmswu
2014-10-20-06-43-20ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง Responsible Conducts in Scientific Research and Communication: Authorship,...
Written on 20/10/2557, 06:39 by adminmswu
plagiarismขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง Plagiarism ในรายวิชา สัมมนาทางอณูชีววิทยาขั้นสูง อช...
Written on 24/02/2557, 16:04 by okadmin
h10n8เกร็ดความรู้ ไข้หวัดนกสายพันธุ์ใ หม่...
  • News
  • News SWU
  • Community knowledge
Written on 21/01/2558, 08:33 by adminmswu
1คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.โกสุม จันทร์ศิริ ในโอกาสได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น...
Written on 21/01/2558, 08:29 by adminmswu
2015-01-21-08-29-06คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.พัชรินทร์ แสงจารึก และ รศ.ดร.พรรณี...
Written on 31/10/2557, 02:52 by adminmswu
2014-10-31-02-52-18ภาพกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง Plagiarism ในรายวิชา สัมมนาทางอณูชีววิทยาขั้นสูง อช...
Written on 20/10/2557, 06:43 by adminmswu
2014-10-20-06-43-20ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง Responsible Conducts in Scientific Research and Communication: Authorship,...
Written on 20/10/2557, 06:39 by adminmswu
plagiarismขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง Plagiarism ในรายวิชา สัมมนาทางอณูชีววิทยาขั้นสูง อช...
Written on 24/02/2557, 16:04 by okadmin
h10n8เกร็ดความรู้ ไข้หวัดนกสายพันธุ์ใ หม่...
มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED