Monday, 07 06th

Last update07:06:06 AM

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

แบบฟอร์มงานยานพาหนะ

download

แบบขอมีบัตรขออนุญาตจอดรถยนต์ในบริเวณศูนย์การแพทย์และตึกคณะแพทยศาสตร์

download

ใบขอใช้รถส่วนกลางคณะแพทยศาสตร์

download

ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย

download

ใบขออนุญาตใช้รถศูนย์การแพทย์

download

ใบขออนุญาตใช้รถศูนย์การแพทย์  กรณีโครงการ

You are here: Home แบบฟอร์มหน่วยงาน งานยานพาหนะ