Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
 • ความเป็นมา

  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2528 พร้อมกับคณะแพทยศาสตร์ มศว เพื่อรับผิดชอบการสอนระดับพรีคลินิคในส่วนของกายวิภาคศาสตร์ ในระยะแรกของการจัดตั้งนั้นภาควิชาฯ ตั้งอยู่ ณ อาคาร 2 ชั้นอยู่บริเวณริมคลองแสนแสบ เมื่อคณะแพทยศาสตร์รับนิสิตแพทย์เพิ่มขึ้น จึงได้รับงบประมาณในการก่อสร้าง อาคารกายวิภาคศาสตร์หลังใหม่ มีจำนวน 7 ชั้น สร้างตรงบริเวณที่เป็นอาคาร 2 gfb,

 • รูปแบบตึกกร็อส (ตึก18)

  ชั้น 1 ประกอบด้วย บ่อดองอาจารย์ใหญ่ ชั้น 2 เป็นสำนักงานธุรการ ของภาควิชาฯ และที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ ชั้น 3 เป็นห้องปฏิบัติการประสาทศาสตร์และจุลกายวิภาคศาสตร์ ชั้น 4 เป็นห้องพักสำหรับอาจารย์ประจำภาควิชาฯ , ห้องวิจัย ชั้น 5 เป็นห้องปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ ชั้น 6 เป็นห้องเรียนมีทั้งหมด 3 ห้อง ชั้น 7 เป็นห้องประชุมใหญ่ สามารถรองรับบุคลากรได้ประมาณ 136 คน

 • พิพิธภัณฑ์กายฯ

  อยู่ที่ชั้น 2

 • ห้องปฏิบัติการอาจารย์ใหญ่

  อยู่ชั้น 5

เกี่ยวกับเรา

111ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2528 อ่านเพิ่ม...  
ปฏิทิน ของภาควิชา

 

 

 

การบริจาคร่างกาย

111ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ได้เปิดรับผู้บริจาคร่างกาย(อาจารย์ใหญ่) อ่านเพิ่ม...

 

 

ผลงานวิจัยและรางวัล

2หัวข้องานวิจัยต่างๆ ในภาควิชา อ่านเพิ่ม... 

ผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์ คลิกที่นี่
 


ข่าวและกิจกรรมล่าสุด

กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลแด่อาจารย์ใหญ่และพิธีปฏิญาณตนของนิสิตแพทย์ กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลแด่อาจารย์ใหญ่และพิธีปฏิญาณตนของนิสิตแพทย์
กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลแด่อาจารย์ใหญ่และพิธีปฏิญาณตนของนิสิตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ อาคารกายวิภา...

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ดร. นายสัตวแพทย์รัฐจักร รังสิวิวัฒน์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ดร. นายสัตวแพทย์รัฐจักร รังสิวิวัฒน์
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ดร. นายสัตวแพทย์รัฐจักร รังสิวิวัฒน์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ใ...

Read more

รศ.ดร.วิสุทธิ์ ประดิษฐ์อาชีพ ได้รับเชิญจากสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย รศ.ดร.วิสุทธิ์ ประดิษฐ์อาชีพ ได้รับเชิญจากสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
รศ.ดร.วิสุทธิ์ ประดิษฐ์อาชีพ ได้รับเชิญจากสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิร่วมอบรม...

Read more

คณะแพทยศาสตร์ มศว เข้ามอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ แก่ท่านดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิปอเต๊กตึ้ง คณะแพทยศาสตร์ มศว เข้ามอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ แก่ท่านดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิปอเต๊กตึ้ง
วันที่ 21 ธันวาคม 2563 รศ.ดร.วิสุทธิ์ ประดิษฐ์อาชีพ และ อ.ดร.รัฐจักร รังสิวิวัฒน์ เป็นตัวแทนคณะแพทยศ...

Read more

งานบำเพ็ญกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ คณะแพทย์ มศว งานบำเพ็ญกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ คณะแพทย์ มศว
วันที่7 ธ.ค.2563 ทางภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้จัดงานบำเพ็ญกุศ...

Read more

คณะกรรมการประจำหลักสูตรปริญญาเอกนวัตกรรมทางกายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว คณะกรรมการประจำหลักสูตรปริญญาเอกนวัตกรรมทางกายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว
คณะกรรมการประจำหลักสูตรปริญญาเอกนวัตกรรมทางกายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว ร่วมประชุมและวางแผนการพั...

Read more

อาจารย์จักรพรรดิ สิงโตทอง มาบรรยายให้ความรู้เรื่อง อาจารย์จักรพรรดิ สิงโตทอง มาบรรยายให้ความรู้เรื่อง "เทคนิคการเตรียมรักษาสภาพชิ้นเนื้อในรูปแบบต่างๆ เพื่อไว้ใช้ศึกษาทางการแพทย์ "
29 ต.ค. 2563 อาจารย์จักรพรรดิ สิงโตทอง มาบรรยายให้ความรู้เรื่อง "เทคนิคการเตรียมรักษาสภาพชิ้นเนื้อใน...

Read more

ยินดีต้อนรับคณบดีคณะแพทยศาสตร์ และคณาจารย์กายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เดินทางเข้าเยี่ยมชม ห้องLab Gross ยินดีต้อนรับคณบดีคณะแพทยศาสตร์ และคณาจารย์กายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เดินทางเข้าเยี่ยมชม ห้องLab Gross
ช่วงเช้าวันที่ 9 ต.ค. 2563 คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และคณาจารย์กายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เดินทางเข้าเ...

Read more

ต้อนรับคณะอาจารย์และสถาปนิกจาก สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ต้อนรับคณะอาจารย์และสถาปนิกจาก สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันนี้ 27 ต.ค. 2563 ช่วงเวลา14.00-16.00น. รศ.ดร. วิสุทธิ์ ประดิษฐ์อาชีพ หัวหน้าภาควิชาฯ ร่วมกับ อ.ดร...

Read more

ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับศ.ดร. ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขากายวิภาคศาสตร์ ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับศ.ดร. ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขากายวิภาคศาสตร์
ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับศ.ดร. ปานสิริ  พันธุ์สุวรรณ เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขากายวิภาคศา...

Read more

แหล่งความรู้

Monthly Newsletter

Keep up to date on the latest from our network:

Connect with us

Login