ชื่อ นามสกุล ผศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ อายุรกรรม
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ อายุรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ อายุรศาสตร์โรคปอดและเวชบำบัดวิกฤติ
ภาษาพูด ไทย
วัน
เวลา
โรงพยาบาล
พุธ, พฤหัสบดี
8:00-11:00
โรคปอดและทางเดินหายใจ (chest)
พฤหัสบดี
9:00-11:00
ต่อมไร้ท่อ (อายุรศาสตร์)
จันทร์, ศุกร์
8:00-16:00
เลิกสูบบุหรี่