ชื่อ นามสกุล นพ.ฤทธี สมิทธิ์ฤทธี
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ อายุรกรรม
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ อายุรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ อายุรศาสตร์โรคผิวหนัง
ภาษาพูด ไทย
วัน
เวลา
โรงพยาบาล
พุธ
9:00-11:00
สุขภาพและความงาม
จันทร์, อังคาร, พฤหัสบดี
9:00-11:00
ผัวหนัง (อายุรศาสตร์)