ชื่อ นามสกุล ผศ.พญ.ยิ่งวรรณ เจริญยิ่ง
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ กุมารเวชศาสตร์
เพศ หญิง
ความเชี่ยวชาญ กุมารเวชศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ กุมารเวชศาสตร์ภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
ภาษาพูด ไทย
วัน
เวลา
โรงพยาบาล
จันทร์-ศุกร์
08:00-15:00
กุมารเวชศาสตร์
พฤหัสบดี
09:00-12:00
กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้