ชื่อ นามสกุล นพ.จิรายุทธ จันทร์มา
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ อายุรกรรม
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ อายุรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ อายุรศาสตร์โรคไต
ภาษาพูด ไทย
วัน
เวลา
โรงพยาบาล
จันทร์, อังคาร, ศุกร์
8:00-11:00
โรคไต (Nephro อายุรศาสตร์)
จันทร์-ศุกร์
8:00-16:00
ชะลอไตเสื่อม
จันทร์-ศุกร์
8:00-16:00
ซีเอพีดี
จันทร์-ศุกร์
8:00-16:00
ไตเทียม