ชื่อ นามสกุล พญ.มนจุฑา เอืี่ยมอุดมกาล
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ กุมารเวชศาสตร์
เพศ หญิง
ความเชี่ยวชาญ กุมารเวชศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ กุมารแพทย์ทั่วไป
ภาษาพูด ไทย
วัน
เวลา
โรงพยาบาล
พุธ
08:00-15:00
Continuity กุมารเวชศาสตร์
จันทร์-ศุกร์
08:00-15:00
กุมารเวชศาสตร์