ชื่อ นามสกุล นพ.สมบูรณ์ จันทร์สกุลพร
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ กุมารเวชศาสตร์
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ กุมารเวชศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
ภาษาพูด ไทย
วัน
เวลา
โรงพยาบาล
จันทร์-ศุกร์
08:00-15:00
กุมารเวชศาสตร์
อังคาร
09:00-12:00
กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้