ชื่อ นามสกุล ผศ.นพ.อรุชา ตรีศิริโชติ
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ กุมารเวชศาสตร์
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ กุมารเวชศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ กุมารเวชศาสตร์โรคผิวหนัง
ภาษาพูด ไทย
วัน
เวลา
โรงพยาบาล
จันทร์-ศุกร์
08:00-15:00
กุมารเวชศาสตร์
จันทร์
13:00-14:30
คลินิกสุขภาพและความงาม
จันทร์
09:00-12:00
ผิวหนังเด็ก