ชื่อ นามสกุล พญ. สุธิดา ศิริพรพาณิชย์
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ กุมารเวชศาสตร์
เพศ หญิง
ความเชี่ยวชาญ กุมารเวชศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ กุมารเวชศาสตร์โรคผิวหนัง
ภาษาพูด ไทย
วัน
เวลา
โรงพยาบาล
ศุกร์
09:00-12:00
ผิวหนังเด็ก
จันทร์-ศุกร์
08:00-15:00
กุมารเวชศาสตร์
ศุกร์
13:00-14:30
สุขภาพและความงาม