ชื่อ นามสกุล นพ. ปฐมคม เปรื่องประเสริฐ
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ กุมารเวชศาสตร์
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ กุมารเวชศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ กุมารเวชศาสตร์โรคไต
ภาษาพูด ไทย
วัน
เวลา
โรงพยาบาล
จันทร์
09:00-12:00
กุมารเวชศาสตร์โรคไต (Nephro)
จันทร์-ศุกร์
08:00-15:00
กุมารเวชศาสตร์