ชื่อ นามสกุล นพ.คมสัน ปลั่งศิริ
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความเชี่ยวชาญพิเศษ ศัลยกรรมกระดูกและข้อ (ข้อเทียม)
ภาษาพูด ไทย
วัน
เวลา
โรงพยาบาล
อังคาร
8:00-9:00
เฉพาะทางกระดูกและข้อ
จันทร์
9:00-11:00
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ