ชื่อ นามสกุล รศ.นพ. ชาญณรงค์ เกษมกิจวัฒนา
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความเชี่ยวชาญพิเศษ เวชศาสตร์การกีฬา
ภาษาพูด ไทย
วัน
เวลา
โรงพยาบาล
อังคาร
12:00-13:00
เฉพาะทางกระดูกและข้อ
อังคาร
10:00-10:59
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ