ชื่อ นามสกุล ผศ.นพ.นิยม ละออปักษิณ
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความเชี่ยวชาญพิเศษ มือและจุลศัลยกรรม
ภาษาพูด ไทย
วัน
เวลา
โรงพยาบาล
พุธ
9:30-11:00
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ