ชื่อ นามสกุล ผศ.นพ.ศุภกิจ พิมลธเรศ
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความเชี่ยวชาญพิเศษ กระดูกสันหลัง
ภาษาพูด ไทย
วัน
เวลา
โรงพยาบาล
จันทร์ที่ 1 ของเดือน
12:00-13:00
เฉพาะทางกระดูกและข้อ
จันทร์ที่ 3 ของเดือน
12:00-13:00
เฉพาะทางกระดูกและข้อ
จันทร์-อังคาร
09:00-11:00
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ