ชื่อ นามสกุล ผศ.นพ. ธงชัย ก่อสันติรัตน์
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความเชี่ยวชาญพิเศษ กระดูกสันหลัง
ภาษาพูด ไทย
วัน
เวลา
โรงพยาบาล
จันทร์ที่ 2 ของเดือน
9:00-10:00
เฉพาะทางกระดูกและข้อ
จันทร์-อังคาร
8:00-11:00
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ