ชื่อ นามสกุล รศ.นพ. ชลวิช จันทร์ลลิต
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความเชี่ยวชาญพิเศษ เวชศาสตร์การกีฬา
ภาษาพูด ไทย
วัน
เวลา
โรงพยาบาล
ศุกร์
9:00-11:00
เฉพาะทางกระดูกและข้อ
พุธ
8:00-9:00
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ