ชื่อ นามสกุล ผศ.นพ.ยิ่งยง ต่ออุดม
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความเชี่ยวชาญพิเศษ กระดูกสันหลัง
ภาษาพูด ไทย
วัน
เวลา
โรงพยาบาล
ศุกร์
9:00-11:00
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
พุธ
9:00-11:00
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ