ชื่อ นามสกุล วิศิษฎ์ รังษิณาภรณ์
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความเชี่ยวชาญพิเศษ เวชศาสตร์การกีฬา
ภาษาพูด ไทย
วัน
เวลา
โรงพยาบาล
พุธ
9:00-11:00
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
วันศุกร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน
9:00-11:00
เฉพาะทางกระดูกและข้อ