ชื่อ นามสกุล นพ.ชัชวาลย์ เจริญธรรมรักษา
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความเชี่ยวชาญพิเศษ เท้าและข้อเท้า
ภาษาพูด ไทย
วัน
เวลา
โรงพยาบาล
อังคาร
10:00-12:00
เฉพาะทางกระดูกและข้อ
จันทร์-อังคาร
9:00-11:00
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ