ชื่อ นามสกุล นพ.ฐิติณัฐ ดิลกหัตถการ
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความเชี่ยวชาญพิเศษ มือและจุลศัลยกรรม
ภาษาพูด ไทย
วัน
เวลา
โรงพยาบาล
พุธ
8:00-10:00
เฉพาะทางกระดูกและข้อ
ศุกร์
9:00-11:00
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ