ชื่อ นามสกุล นพ.ธนา ศิริพิสิฐศักดิ์
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความเชี่ยวชาญพิเศษ เนื้องอกกระดูก
ภาษาพูด ไทย
วัน
เวลา
โรงพยาบาล
จันทร์
9:00-11:00
เฉพาะทางกระดูกและข้อ
จันทร์-อังคาร
9:00-1200
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ