ชื่อ นามสกุล นพ.ปวริศร สุขวนิช
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความเชี่ยวชาญพิเศษ ศัลยกรรมดูกแลข้อ (เด็ก)
ภาษาพูด ไทย
วัน
เวลา
โรงพยาบาล
อังคาร
9:00-11:00
เฉพาะทางกระดูกและข้อ
ศุกร์
9:00-11:00
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ