ชื่อ นามสกุล นพ.รณชิต บุญประเสริฐ
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความเชี่ยวชาญพิเศษ เนื้องอกกระดูก
ภาษาพูด ไทย
วัน
เวลา
โรงพยาบาล
จันทร์-อังคาร
9:00-11:00
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ