ชื่อ นามสกุล พญ.วันปณิธาน สุดเสน่หา
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เพศ หญิง
ความเชี่ยวชาญ เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
ภาษาพูด ไทย
วัน
เวลา
โรงพยาบาล
จันทร์-ศุกร์
8:00-15:00
เวชศาสตร์ฟื้นฟู