ชื่อ นามสกุล รศ. พญ.ทวิมา ศิริรัศมี
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ กุมารเวชศาสตร์
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ กุมารเวชศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม
ภาษาพูด ไทย
วัน
เวลา
โรงพยาบาล
พฤหัสบดี
09:00-12:00
พัฒนาการเด็กและพฤติกรรม
อังคาร
09:00-12:00
พัฒนาการเด็กและพฤติกรรม
ทุกวัน
08:00-15:00
กุมารเวชศาสตร์