ชื่อ นามสกุล รศ. นพ.สงวนศักดิ์ ฤกษ์ศุภผล
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ กุมารเวชศาสตร์
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ กุมารเวชศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ กุมารเวชศาสตร์ทางเดินอาหารและโภชนาการ
ภาษาพูด ไทย
วัน
เวลา
โรงพยาบาล
จันทร์-ศุกร์
08:00-15:00
กุมารเวชศาสตร์
อังคาร
08:00-12:00
โภชนาการเด็ก