ชื่อ นามสกุล นพ.อภินันท์ แก้วประดิษฐ์
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ ศัลยกรรม
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ ศัลยศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ ประสาทศัลยศาสตร์
ภาษาพูด ไทย
วัน
เวลา
โรงพยาบาล
พฤหัสบดี
8:00-11:00
ศัลยกรรมระบบประสาท