ชื่อ นามสกุล นพ.สุประพล จันทพันธ์
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์ วิทยา
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ โสต ศอ นาสิกวิทยา
ความเชี่ยวชาญพิเศษ เสียงและความผิดปกติของเสียง
ภาษาพูด ไทย
วัน
เวลา
โรงพยาบาล
จันทร์
9:00-9:30
มะเร็งศรีษะลำคอแะกล่องเสียง
จันทร์, อังคาร, พุธ, ศุกร์
7:00-15:00
โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์
พฤหัสบดีที่ 2 ของเดือน
7:00-14:00
โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์
จันทร์-ศุกร์
7:00-15:00
โสตสัมผัสและการพูด