ชื่อ นามสกุล นพ.สมพร รี้พลมหา
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ จักษุวิทยา
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ จักษุวิทยา
ความเชี่ยวชาญพิเศษ จักษุวิทยา
ภาษาพูด ไทย
วัน
เวลา
โรงพยาบาล
อังคาร
10:30-13:30
จอประสาทตา
พุธที่ 1,2,4,5 ของเดือน
10:30-13:30
จอประสาทตา
ศุกร์ที่ 2, 3, 4, 5 ของเดือน
10:30-13:30
จอประสาทตา
พุธที่ 1, 2, 4, 5 ของเดือน
10:30-13:30
เบาหวานขึ้นจอประสาทตา
อังคาร
10:30-13:30
หัตถการจอประสาทตา
อังคาร
9:00-13:00
จักษุวิทยา