ชื่อ นามสกุล ผศ.นญ.อรุณี ตั้งศิริชัยพงษ์
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ จักษุวิทยา
เพศ หญิง
ความเชี่ยวชาญ จักษุวิทยา
ความเชี่ยวชาญพิเศษ จอประสาทตา
ภาษาพูด ไทย
วัน
เวลา
โรงพยาบาล
จันทร์, อังคาร, ศุกร์
8:30-11:30
จักษุ
พุธที่ 1,2,4,5 ของเดือน
8:30-11:30
จักษุ
จันทร์, อังคาร, พฤหัสบดี, ศุกร์
8:30-11:30
จอประสาทตา
อังคาร
13:00-16:00
จอประสาทตา