ชื่อ นามสกุล ผศ.นพ. โอฬาร พรหมาลิขิต
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ กุมารเวชศาสตร์
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ กุมารเวชศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
ภาษาพูด ไทย
วัน
เวลา
โรงพยาบาล
ศุกร์
09:00-12:00
กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
จันทร์-ศุกร์
08:00-15:00
กุมารเวชศาสตร์