ชื่อ นามสกุล พญ.รพีพร ยอดพรหม
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ จักษุวิทยา
เพศ หญิง
ความเชี่ยวชาญ จักษุวิทยา
ความเชี่ยวชาญพิเศษ จักษุวิทยา
ภาษาพูด ไทย
วัน
เวลา
โรงพยาบาล
ศุกร์ที่ 2, 3, 4, 5 ของเดือน
12:00-15:00
ม่านตาอักเสบ
ศุกร์ที่ 2, 3, 4, 5 ของเดือน
9:00-1200
จักษุ
พฤหัสบดี
10:00-12:00
จักษุ
พุธที่ 1, 2, 4, 5 ของเดือน
9:00-1200
จักษุ