ชื่อ นามสกุล พญ.วรัทพร จันทร์ลลิต
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ จักษุวิทยา
เพศ หญิง
ความเชี่ยวชาญ จักษุวิทยา
ความเชี่ยวชาญพิเศษ ศัลยกรรมตกแต่งดวงดา
ภาษาพูด ไทย
วัน
เวลา
โรงพยาบาล
อังคารที่ 2,3,4,5 ของเดือน
8:30-11:30
จักษุ
พุธที่ 1, 2, 4, 5 ของเดือน
8:30-11:30
จักษุ
ศุกร์ที่ 2, 3, 4, 5 ของเดือน
8:30-11:30
จักษุ