ชื่อ นามสกุล พญ.วินิทรา แก้วพิลา
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ จิตเวช
เพศ หญิง
ความเชี่ยวชาญ จิตเวชศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ จิตเวชศาสตร์และวัยรุ่น
ภาษาพูด ไทย
วัน
เวลา
โรงพยาบาล
อังคาร, ศุกร์
9:00-10:00
จิตเวช