ชื่อ-นามสกุล นพ. ชนาธิป ลือวิเศษไพบูลย์
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ กุมารเวชศาสตร์
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ กุมารเวชศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจเด็ก
ภาษาพูด ไทย
ชื่อ-นามสกุล นพ. ปฐมคม เปรื่องประเสริฐ
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ กุมารเวชศาสตร์
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ กุมารเวชศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ กุมารเวชศาสตร์โรคไต
ภาษาพูด ไทย
ชื่อ-นามสกุล นพ. พนิตพงศ์ มารุ่งโรจน์
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ งานรังสีวิทยา
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ รังสีวินิจฉัย
ความเชี่ยวชาญพิเศษ รังสีร่วมรักษาส่วนลำตัว
ภาษาพูด ไทย
ชื่อ-นามสกุล นพ. สมโภช ภูมิพิเชฐ
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ สูติ-นารีเวชวิทยา
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ความเชี่ยวชาญพิเศษ เวชศาสตร์การเจริญพันธ์
ภาษาพูด ไทย
ชื่อ-นามสกุล นพ.กุศล เตชะพิเชฐวนิช
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ สูติ-นารีเวชวิทยา
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ความเชี่ยวชาญพิเศษ เวชศาสตร์การเจริญพันธ์
ภาษาพูด ไทย
ชื่อ-นามสกุล นพ.ไกรยศ เกียรติสุนทร
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ ศัลยกรรม
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ ศัลยศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ ประสาทศัลยศาสตร์
ภาษาพูด ไทย
ชื่อ-นามสกุล นพ.คมสัน ปลั่งศิริ
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความเชี่ยวชาญพิเศษ ศัลยกรรมกระดูกและข้อ (ข้อเทียม)
ภาษาพูด ไทย
ชื่อ-นามสกุล นพ.จิรายุทธ จันทร์มา
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ อายุรกรรม
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ อายุรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ อายุรศาสตร์โรคไต
ภาษาพูด ไทย
ชื่อ-นามสกุล นพ.ฉัตรชัย กรีพละ
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ อายุรกรรม
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ อายุรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ อายุรศาสตร์โรคไต
ภาษาพูด ไทย
ชื่อ-นามสกุล นพ.ชัชวาลย์ เจริญธรรมรักษา
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความเชี่ยวชาญพิเศษ เท้าและข้อเท้า
ภาษาพูด ไทย
119 doctors results
Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] Next>>