ชื่อ-นามสกุล รศ. พญ.ทวิมา ศิริรัศมี
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ กุมารเวชศาสตร์
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ กุมารเวชศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม
ภาษาพูด ไทย
ชื่อ-นามสกุล รศ.นพ. ชลวิช จันทร์ลลิต
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความเชี่ยวชาญพิเศษ เวชศาสตร์การกีฬา
ภาษาพูด ไทย
ชื่อ-นามสกุล รศ.นพ. ชาญณรงค์ เกษมกิจวัฒนา
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความเชี่ยวชาญพิเศษ เวชศาสตร์การกีฬา
ภาษาพูด ไทย
ชื่อ-นามสกุล รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ กุมารเวชศาสตร์
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ กุมารเวชศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ กุมารเวชศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร
ภาษาพูด ไทย
ชื่อ-นามสกุล รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ สูติ-นารีเวชวิทยา
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ความเชี่ยวชาญพิเศษ สูติศาสตร์-นารีเวชวิทยา
ภาษาพูด ไทย
ชื่อ-นามสกุล รศ.พญ.วันเพ็ญ ูธุรกิตต์วัณณการ
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ จิตเวช
เพศ หญิง
ความเชี่ยวชาญ จิตเวชศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ จิตเวชศาสตร์
ภาษาพูด ไทย
ชื่อ-นามสกุล รศ.พญ.สมลักษณ์ จึงสมาน
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ อายุรกรรม
เพศ หญิง
ความเชี่ยวชาญ อายุรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ อายุรศาสตร์ระบบต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
ภาษาพูด ไทย
ชื่อ-นามสกุล รศ.พญ.สิริภา ช้างศิริกุลชัย
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ อายุรกรรม
เพศ หญิง
ความเชี่ยวชาญ อายุรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ อายุรศาสตร์โรคไต
ภาษาพูด ไทย
ชื่อ-นามสกุล วิศิษฎ์ รังษิณาภรณ์
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความเชี่ยวชาญพิเศษ เวชศาสตร์การกีฬา
ภาษาพูด ไทย
119 doctors results
Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] 12