ชื่อ-นามสกุล นพ.ฐิติณัฐ ดิลกหัตถการ
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความเชี่ยวชาญพิเศษ มือและจุลศัลยกรรม
ภาษาพูด ไทย
ชื่อ-นามสกุล นพ.ณัฐพันธ์ รัตนจรัสกุล
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ อายุรกรรม
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ อายุรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษาพูด ไทย
ชื่อ-นามสกุล นพ.ณัฐรัฐ ตรีนุสนธิ์
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์ วิทยา
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ โสต ศอ นาสิกวิทยา
ความเชี่ยวชาญพิเศษ โสต ศอ นาสิกวิทยา
ภาษาพูด ไทย
ชื่อ-นามสกุล นพ.ทัศนวุฒิ เธียรปัญญา
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ อุบัติเหตุฉุกเฉิน
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ เวชสาสตร์ฉุกเฉิน
ความเชี่ยวชาญพิเศษ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ภาษาพูด ไทย
ชื่อ-นามสกุล นพ.ธนา ศิริพิสิฐศักดิ์
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความเชี่ยวชาญพิเศษ เนื้องอกกระดูก
ภาษาพูด ไทย
ชื่อ-นามสกุล นพ.ธนา บุญสินสุข
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ ศัลยกรรม
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ ศัลยศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ ศัลยศาสตร์ทั่วไป
ภาษาพูด ไทย
ชื่อ-นามสกุล นพ.ธรรมนิจ รุกขชาติ
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ ศัลยกรรม
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ ศัลยศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ ศัลยศาสตร์ทั่วไป
ภาษาพูด ไทย
ชื่อ-นามสกุล นพ.ธวัชชัย ตุลวรรธนะ
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ ศัลยกรรม
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ ศัลยศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ ศัลยศาสตร์ทั่วไป
ภาษาพูด ไทย
ชื่อ-นามสกุล นพ.ไบรอัน ลี
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ อายุรกรรม
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ อายุรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ อายุรศาสตร์ระบบต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
ภาษาพูด ไทย
ชื่อ-นามสกุล นพ.ประสิทธิ์ อุพาพรรณ
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ อายุรกรรม
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ อายุรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
ภาษาพูด ไทย
119 doctors results
Page : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] Next>>