ชื่อ-นามสกุล นพ.ปวริศร สุขวนิช
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความเชี่ยวชาญพิเศษ ศัลยกรรมดูกแลข้อ (เด็ก)
ภาษาพูด ไทย
ชื่อ-นามสกุล นพ.พัชรสาร ลีนะสมิต
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ อายุรกรรม
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ อายุรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
ภาษาพูด ไทย
ชื่อ-นามสกุล นพ.พิศิษฐ์ วณิิชากรตระกูล
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์ วิทยา
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ โสต ศอ นาสิกวิทยา
ความเชี่ยวชาญพิเศษ โสต ศอ นาสิกวิทยา
ภาษาพูด ไทย
ชื่อ-นามสกุล นพ.ภานุณัฏฐ์ ม่วงน้อย
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ อายุรกรรม
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ อายุรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ อายุรศาสตร์โรคมะเร็ง
ภาษาพูด ไทย
ชื่อ-นามสกุล นพ.ภาสกร แสงสว่างโชติ
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ อายุรกรรม
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ อายุรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซึม
ภาษาพูด ไทย
ชื่อ-นามสกุล นพ.มณฑล ว่องวันดี
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ อายุรกรรม
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ อายุรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ อายุรศาสตร์ประสาทวิทยา
ภาษาพูด ไทย
ชื่อ-นามสกุล นพ.รณชิต บุญประเสริฐ
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความเชี่ยวชาญพิเศษ เนื้องอกกระดูก
ภาษาพูด ไทย
ชื่อ-นามสกุล นพ.รัตนภูมิ วัฒนปัญญาสกุล
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ จิตเวช
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ จิตเวชศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ จิตเวชศาสตร์และวัยรุ่น
ภาษาพูด ไทย
ชื่อ-นามสกุล นพ.ฤทธี สมิทธิ์ฤทธี
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ อายุรกรรม
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ อายุรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ อายุรศาสตร์โรคผิวหนัง
ภาษาพูด ไทย
ชื่อ-นามสกุล นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
ภาษาพูด ไทย
119 doctors results
Page : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] Next>>