ชื่อ-นามสกุล นพ.วรวุฒิ รุ่งแสงมนูญ
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ อายุรกรรม
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ อายุรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษาพูด ไทย
ชื่อ-นามสกุล นพ.วาทิตต์ รุจิราวรรณ
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ นิติเวชศาสตร์
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ นิติเวชศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ นิติเวชศาสตร์
ภาษาพูด ไทย
ชื่อ-นามสกุล นพ.วิชยา วิธุรวานิชย์
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ ศัลยกรรม
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ ศัลยศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก
ภาษาพูด ไทย
ชื่อ-นามสกุล นพ.ศรายุทธ วิริยะศิริพงศ์
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ ศัลยกรรม
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ ศัลยศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
ภาษาพูด ไทย
ชื่อ-นามสกุล นพ.สมเกียรติ นามประดิษฐ
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ ศัลยกรรม
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ ศัลยศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
ภาษาพูด ไทย
ชื่อ-นามสกุล นพ.สมบูรณ์ จันทร์สกุลพร
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ กุมารเวชศาสตร์
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ กุมารเวชศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
ภาษาพูด ไทย
ชื่อ-นามสกุล นพ.สมพร รี้พลมหา
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ จักษุวิทยา
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ จักษุวิทยา
ความเชี่ยวชาญพิเศษ จักษุวิทยา
ภาษาพูด ไทย
ชื่อ-นามสกุล นพ.สรรค์ สาธรวิริยะพงศ์
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ ศัลยกรรม
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ ศัลยศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ ศัลยศาสตร์ทั่วไป
ภาษาพูด ไทย
ชื่อ-นามสกุล นพ.สุทธา หามนตรี
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ สูติ-นารีเวชวิทยา
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ความเชี่ยวชาญพิเศษ มะเร็งนารีเวช
ภาษาพูด ไทย
ชื่อ-นามสกุล นพ.สุประพล จันทพันธ์
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์ วิทยา
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ โสต ศอ นาสิกวิทยา
ความเชี่ยวชาญพิเศษ เสียงและความผิดปกติของเสียง
ภาษาพูด ไทย
119 doctors results
Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] Next>>