ชื่อ-นามสกุล ผศ.นพ.วิฑูรย์ อึ้งกิจไพบูลย์
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ ศัลยกรรม
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ ศัลยศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
ภาษาพูด ไทย
ชื่อ-นามสกุล ผศ.นพ.วิศาล มหาสิทธิวัฒน์
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์ วิทยา
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ โสต ศอ นาสิกวิทยา
ความเชี่ยวชาญพิเศษ เวียนหัวและการทรงตัว
ภาษาพูด ไทย
ชื่อ-นามสกุล ผศ.นพ.วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ นิติเวชศาสตร์
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ นิติเวชศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ นิติเวชศาสตร์
ภาษาพูด ไทย
ชื่อ-นามสกุล ผศ.นพ.ศุภกิจ พิมลธเรศ
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความเชี่ยวชาญพิเศษ กระดูกสันหลัง
ภาษาพูด ไทย
ชื่อ-นามสกุล ผศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ อายุรกรรม
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ อายุรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ อายุรศาสตร์โรคปอดและเวชบำบัดวิกฤติ
ภาษาพูด ไทย
ชื่อ-นามสกุล ผศ.นพ.อรุชา ตรีศิริโชติ
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ กุมารเวชศาสตร์
เพศ ชาย
ความเชี่ยวชาญ กุมารเวชศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ กุมารเวชศาสตร์โรคผิวหนัง
ภาษาพูด ไทย
ชื่อ-นามสกุล ผศ.พญ. จันทนา พันธ์บูรณะ
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ กุมารเวชศาสตร์
เพศ หญิง
ความเชี่ยวชาญ กุมารเวชศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ กุมารเวชศาสตร์ทารักแรกเกิดและปริกำเนิด
ภาษาพูด ไทย
ชื่อ-นามสกุล ผศ.พญ. ดลฤดี สองทิศ
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ ศัลยกรรม
เพศ หญิง
ความเชี่ยวชาญ ศัลยศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ ศัลยศาสตร์ทั่วไป
ภาษาพูด ไทย
ชื่อ-นามสกุล ผศ.พญ.บานชื่น เบญจสุวรรณเทพ
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ กุมารเวชศาสตร์
เพศ หญิง
ความเชี่ยวชาญ กุมารเวชศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม
ภาษาพูด ไทย
ชื่อ-นามสกุล ผศ.พญ.ยิ่งวรรณ เจริญยิ่ง
โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ฯ
ห้องตรวจ กุมารเวชศาสตร์
เพศ หญิง
ความเชี่ยวชาญ กุมารเวชศาสตร์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ กุมารเวชศาสตร์ภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
ภาษาพูด ไทย
119 doctors results
Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] Next>>