Friday, 06 05th

Last update07:59:31 AM

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

งานบริการการศึกษา

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ หัวข้อ การพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็น Facilitator มืออาชีพ

30-31 may 2016ด้วยงานบริการการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จะจัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ หัวข้อ การพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็น Facilitator มืออาชีพ ในวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30-16.00 น. ณ โรงแรมอวานี เอเทรียม ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร 

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

You are here: Home Home ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ หัวข้อ การพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็น Facilitator มืออาชีพ