ENT

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

About US

3-11-2564 14-32-42 ภาควิชาโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา เป็นภาควิชาหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์ เริ่มก่อตั้งพร้อมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2528  Read More >>

 

ผลงานภาควิชา

 2 งานวิจัย
  งานรับทุน
  งานรับรางวัล

News & Event

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เป็นประธานมอบ เกียรติบัตรรางวัลการประกันคุณภาพการศึกษา

Read more

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา จัดพิธีแสดงมุทิตาจิต ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา จัดพิธีแสดงมุทิตาจิต
 ผศ.นพ.วิศาล มหาสิทธิวัฒน์ เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทย...

Read more

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564
วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ชั้น 7

Read more

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา ประจำปีการฝึกอบรม 2565 จำนวน 3 อัตรา  (เป...

Read more

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ หัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ หัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ เรื่อง Workshop Basic and Up-to-Date endoscopic in ENT

Read more

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดให้มีกิจกรรมการประกวด ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดให้มีกิจกรรมการประกวด
Global SDGs Excellence Award (Go-SE Award) โดยภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์

Read more

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
 ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต (ENT คณะแพทยศาสตร์ มศว.) เข้ารับมอบวุฒิบัตร 

Read more

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา ประจำปีการฝึกอบรม 256

Read more

กิจกรรมรับน้อง ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา กิจกรรมรับน้อง ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
ระหว่างวันที่ 15 - 16  สิงหาคม 2563 ณ โรงแรม Chateau de Khao yai

Read more

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ชั้น 7 ตึกคณะแพทยศาสตร์ มศว องคร...

Read more

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เป็นประธานมอบรางวัล ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

Read more

ปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน
หลักสูตรฝึกอบรม โสต ศอ นาสิกวิทยา ปีการศึกษา 2563

Read more