ENT

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
 • WELCOME TO OTOLARYNGOLOGY

  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของภาควิชาโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์

 • WELCOME TO OTOLARYNGOLOGY

  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของภาควิชาโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์

 • WELCOME TO OTOLARYNGOLOGY

  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของภาควิชาโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์

 • Welcome to Otolaryngology

  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์

 • Welcome to Otolaryngology

  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของภาควิชาโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์

 • Welcome to Otolaryngology

  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของภาควิชาโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์

 • Welcome to Otolaryngology

  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของภาควิชาโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์

 • Welcome to Otolaryngology

  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของภาควิชาโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์

About US

123ภาควิชาโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยาเป็นภาควิชาหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์ เริ่มก่อตั้งพร้อมกับคณะแพทยศาสตร์ Read More >>

 

ผลงานภาควิชา

 2 งานวิจัย
  งานรับทุน
  งานรับรางวัล

News & Event

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการทำหัตถการทำแผล เย็บแผล โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการทำหัตถการทำแผล เย็บแผล
เย็บแผล การปฐมพยาบาลการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ปี 2

Read more

วันการได้ยินโลกประเทศไทย (World Hearing Day Thailand)” วันการได้ยินโลกประเทศไทย (World Hearing Day Thailand)”
วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 ณ สวนสาธารณะสวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เวลา 07.00 – 16.00 ...

Read more

โครงการส่งเสริมสุขภาพเข้มแข็งชุมชนคนประสานมิตร มศว. คลินิก ปี 1 โครงการส่งเสริมสุขภาพเข้มแข็งชุมชนคนประสานมิตร มศว. คลินิก ปี 1
สถานที่ดำเนินงาน  มศว คลินิก ประสานมิตร วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

Read more

กิจกรรมให้บริการวิชาการแก่สังคม และชุมชน กิจกรรมให้บริการวิชาการแก่สังคม และชุมชน
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการทำหัตถการทำแผล เย็บแผล การปฐมพยาบาลการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น แก่อาสาสมั...

Read more

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
จัดโครงการสานสัมพันธ์ปีใหม่ในวันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 9.00-16.00 น.

Read more

ประชาสัมพันธ์ ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ประชาสัมพันธ์ ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน
ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2562 รอบที่ 1 

Read more

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครแพทย์ประจำบ้านโสตศอนาสิก ปี 2562 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครแพทย์ประจำบ้านโสตศอนาสิก ปี 2562
รับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาโสต ศอ นาสิก จำนวน 2 อัตรา รอบ 2 

Read more

โครงการฟื้นฟูแก้ไขการได้ยินบกพร่อง การติดตามดูแลการใช้เครื่องช่วยฟัง และประสาทหูเทียมอย่างมีประสิทธิภาพ โครงการฟื้นฟูแก้ไขการได้ยินบกพร่อง การติดตามดูแลการใช้เครื่องช่วยฟัง และประสาทหูเทียมอย่างมีประสิทธิภาพ
  ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ และศูนย์การแพทย...

Read more

โครงการอบรมวิชาการแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2 โครงการอบรมวิชาการแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2
โครงการอบรมวิชาการแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2 คลิกที่นี่

Read more

แบบฟอร์มการมีส่วนร่วมตามแผนยุทธศาสตร์ SMART แบบฟอร์มการมีส่วนร่วมตามแผนยุทธศาสตร์ SMART
ประจำปีงบประมาณ 2560-2562 เพื่อให้บรรลุ วิสัยทัศน์คณะแพทยศาสตร์ 

Read more