Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
admin

admin

Administrator

และงานบริการของภาควิชานิติเวชวิทยา ประจำปี 2561 ในวันอังคาร ที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ. ประชุมภาควิชานิติเวชวิทยา ชั้น 9

ครั้งที่ 1 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องนิราลัย อาคารศุูนย์การแพทยฯ

“กระบวนการยุติธรรม การพิจารณาคดีของศาล” ในวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ ศาลอาญากรุงเทพใต้

วันที่ 16 สิงหาคม 2560

เข้าศึกษาปฏิบัติงานและดูงาน ณ สถาบันนิติเวชวิทยา รพ.ตรและศาลอาญากรุงเทพใต้ กทม วันที่ 8-11 ส.ค 60

รอบที่ 1 เข้าศึกษาและปฏิบัติงาน ณ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจได้แก่ ศึกษาการชันสูตรศพ   ศึกษาพิษวิทยา

icon-9

ตารางสอนรายวิชา นว 521 ปีการศึกษา 2559  รอบที่ 1 (กลุ่มที่ 2)  สัปดาห์ที่ 3

icon-9

ตารางสอนรายวิชา นว 521 ปีการศึกษา 2559  รอบที่ 2 (กลุ่มที่ 3)  

icon-9

ตารางสอนรายวิชา นว 521 ปีการศึกษา 2558  รอบที่ 5 (กลุ่มที่ ๑)  สัปดาห์ที่ 2

icon-9

ตารางสอนรายวิชา นว 521 ปีการศึกษา 2558  รอบที่ 4

icon-9

ตารางสอนนิสิตแพทย์ชั้นปที่ 5 รอบ 3 กลุ่ม 4-58‏

icon-9

ตารางสอนรายวิชา นว 521 ปีการศึกษา 2558 รอบที่ 2 (กลุ่มที่ 3)  สัปดาห์ที่ 2 ตำรวจ

icon-9

ตารางสอนรายวิชา นว 521 ปีการศึกษา 2558 รอบที่ 2 (กลุ่มที่ 2)  (G.3)-58

icon-9

ตารางสอน ปี 4 -57 (2558)

icon-9

ตารางสอนรอบ 2(G.3)-57 ครั้งที่ 1