Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ภาควิชานิติเวชวิทยา ครั้งที่ 2/2563

ภาควิชานิติเวชวิทยา ขอขอบคุณ สมโภช ท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครนายก ท่านสมโภช อ่องจันทร์และคณะ ที่ให้เกียรติ ภาควิชานิติเวชวิทยานำ คณะนิสิตแพทย์ไปศึกษาดูงาน ณ ศาลจังหวัดนครนายก นำทีมโดย อ.นพ.อภิชัย แผลงศร เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

15

 

11

 

12

 

13

 

14

 

16

นิสิตแพทย์ชั้นปีที่5 รอบที่3 กลุ่มที่4 ได้มีโอกาสศึกษาดูงาน ณ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ เมื่อวันที่ 25-27 กันยายน พ.ศ.2562 

line 421234647532534-640x480line 421243067570375-640x480line 421254468594443-640x480line 421260964645246-480x640line 421267554088280-640x480line 421298911503142-384x512

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมทำบุญ ฌาปนกิจศพเด็กที่ญาติมอบให้โรงพยาบาลเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ ร่วมกับภาควิชานิติเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันที่ 10ตุลาคม พ.ศ.2562

1570628223795

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ภาควิชานิติเวชวิทยา ได้จัดทำโครงการบริการวิชาการ 

"การถูกล่วงละเมิดทางเพศในเด็ก และแนวทางในการป้องกันตนเอง "  โดยได้รับความร่วมมือจาก หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์ พญ.ศันสนีย์ นิซู ตำแหน่ง อาจารย์สาขาจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น บรรยายในหัวข้อ "ความรักในวัยเรียน" และ นพ.นพ.อัครพัฒน์ โสวรรณกุล แพทย์ประจำบ้านจากภาควิชา สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา บรรยายในหัวข้อ "แนวทางการป้องกันตนเอง" ทั้งสองท่านเป็นวิทยากรให้ความรู้และความสนุกสนานกับน้อง ๆ โรงเรียนองครักษ์ โดยคณาจารย์และท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนองครักษ์ ได้ให้การต้อนรับและดูแลกันอย่างดี โดยมีพี่ๆ นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 ร่วมกิจกรรมแสดงละครให้ความรู้ ให้น้องๆ ร่วมตอบคำถามและชิงรางวัล

11121617181920212223242526

 

นพ.วาทิตต รุจิราวรรณ  นำนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 5 ไปดูงานการเป็นพยานศาล ณ ศาลอาญากรุงเทพใต้ เมื่อวันที่ 25 ก.ค.62 

wr

โครงการ Big Cleaning Day โดยภาควิชานิติเวชวิทยา ในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2562

โดยทุกคนในภาควิชา มีส่วนร่วมในการจัดระเบียบ และทำความสะอาด

เพื่อสุขอนามัยที่ดีของเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อประสานงาน

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

 

นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 ได้เข้าร่วมโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอนเรื่องการชันสูตรพลิกศพประจำปี 2562 

โดยมีการสร้างสถาณการณ์จำลองขึ้นเพื่อให้นิสิตแพทย์ได้รับความรู้เกี่ยวกับการตรวจชันสูตร ณ ที่เกิดเหตุ

โดยได้มีโอกาสได้ตรวจชันสูตร ณ ที่เกิดเหตุ ด้วยตนเอง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ก่อนลงมือปฏิบัติจริง

 

1752019 190606 0013

 

1752019 190606 0004

1752019 190606 0007

1752019 190606 0008

ภาควิชานิตเวชวิทยาได้มีการจัดการประชุม ภาควิชา ครั้งที่ 4-62 วันที่ 5 มิ.ย.62 12.30-14.00

และมีการประชุม ความเสี่ยง ร่วมกับกิจกรรม RCA บันทึกข้อมูลการทำ Root cause analysis (RCA)

เรื่อง กรณีศพผ่าชันสูตรที่ยากต่อการจัดการเรื่องสาเหตุการตายที่มีประกันอุบัติเหตุ เวลา 14.00-15.00น.

289677

289678

 

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ภาควิชานิติเวชวิทยา จัดเตรียมความพร้อม 

สำหรับโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอนเรื่องการชันสูตรพลิกศพประจำปี 2562 ซึ่งเป็นปีที่ 2 

S  1975486

S  1975495

S  1975496

S  1975504

S  1975505

 

 

Page 1 of 3