Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

การประชุมภาควิชานิติเวชวิทยา

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ภาควิชานิติเวชวิทยา จัดประชุมภาควิชา เรื่องการเรียนการสอน 

การให้บริการนิติเวชคลินิก การให้บริการผ่าชันสูตรพลิกศพ รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมคุณภาพภายใน

262308

 

 

256449

 

262309