Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

โครงการสู่ความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอนเรื่องการชันสูตรพลิกศพประจำปี 2562

นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 ได้เข้าร่วมโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอนเรื่องการชันสูตรพลิกศพประจำปี 2562 

โดยมีการสร้างสถาณการณ์จำลองขึ้นเพื่อให้นิสิตแพทย์ได้รับความรู้เกี่ยวกับการตรวจชันสูตร ณ ที่เกิดเหตุ

โดยได้มีโอกาสได้ตรวจชันสูตร ณ ที่เกิดเหตุ ด้วยตนเอง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ก่อนลงมือปฏิบัติจริง

 

1752019 190606 0013

 

1752019 190606 0004

1752019 190606 0007

1752019 190606 0008